Početna

„Neka stigne moj vapaj pred lice tvoje, Gospode! Po svojoj reči prosvetli me! Usne moje nek ti hvalu pevaju, jer me učiš naredbama svojim.“ Psalam 119

Glavni partneri:

latimerhallaoc

Latimer Hall School of Divinity, Kanada

Protestantsko prosvjetno društvo

Protestantsko prosvjetno društvo, Zagreb

20181102_122123

Teološki fakultet „Sola Fide“ , Novi Sad

Principal Faith Theological Seminary Gujranwala, Pakistan

Principal Faith Theological Seminary Gujranwala, Pakistan                                              

.

Teološka akademija “Sveti Timotej” je verska škola koja nudi mogućnost edukacije u  oblikovanju i pripremi osoba za svešteničku (pastoralnu) službu propovedanja, poučavanja, pastoralnog savetovanja, katihetike i socijalne pravde. Prevashodno, studiranje na našoj Akademiji je namenjeno za edukaciju budućih službenika u okviru Hrišćanske protestantske episkopalne crkve u Srbiji, koja je pod jurisdikcijom Anglikanske ortodoksne crkve; ali ujedno i svih zainteresovanih, bez obzira na denominacijsku pripadnost. Završetkom školovanja naša institucija ne nudi sigurno zapošljenje, niti garantuje da će druge denominacije prepoznati našu diplomu. Međutim, garantujemo kvalitetno obrazovanje, kompetentan profesorski kadar i adekvatne modele prakse prilagođene izazovima Crkve u XXI veku.1t

Studirajući na Teološkoj akademiji stičete kompetencije koje će Vam pomoći  da savremenom svetu odgovorite adekvatnim znanjem, vrednovanjem i odličnim interpersonalnim komunikacijskim veštinama. Studenti će biti osposobljeni:

  • da osmišljavaju razvoj crkve u savremenom svetu,
  • rukovode crkvenom administracijom
  • implementiranje informacionih teohnologija i novih dostignuća u evangelizacijsko misijski rad Crkvene zajednice na najuspešniji mogući način
  • priprema i izlaganje propovedi
  • savremeni analitički pristupi Biblijskom tekstu (hermeneutičko – egzegetska analiza)
  • studijsko proučavanje Biblije
  • primena interdisciplinarnog znanja u strateško pastoralno vodstvo i interaciju sa širom društvenom zajednicom
  • Poznavanje modernih teoloških tendencija i trendova

Osnovani smo u okviru Anglikanske ortodoksne tradicije – Low Church (Continuing Anglican Movement), ali sa ciljem edukacije, razmene iskustava, interdenominacijskog karaktera,  ekumenskog kontinuiteta, kulturne raznolikosti potreba i realiteta u Crkvi i  misiji.

2tNačin studiranja 

Studije na Akademiji  možete pohađati kao vanredan student sa kombinovanim povremenim predavanjima.  Vanredni studij je oblikovan za osobe koje nisu u mogućnosti da svakodnevno ispunjavaju nastavne obaveze iz studijskog programa, nego to žele raditi periodično u toku semestra, odnosno akademske  godine.

Učenje na daljinu se realizuje pohađanjem nastave putem interneta, odnosno mentorisanim izučavanjem nastavne materije, konsultativnim razgovorima, ispunjavanjem nastavnih obaveza po utvrđenom rasporedu u toku semestra i polaganjem ispita a sve to na srpskom jeziku.

Obrazovanje na daljinu realizuje se putem interneta uz pomoć programa (Adobe Captivate, iSpring i HTML5) za izvođenje obrazovnog procesa koji, između ostalog, omogućava postavljanje i preuzimanje predavanja, odnosno nastavnih materijala (tekstualnih, zvučnih i vizuelnih); zadavanje vežbi, zadataka i drugih radova koji odgovaraju zahtevima tema iz nastavnog programa predmeta; predaju urađenih zadataka i radova; bodovanje i ocenjivanje zadataka i radova, odnosno testiranje poznavanja materije; praćenje redovnog i blagovremenog ispunjavanja nastavnih obaveza i nadzor rada studenta; komunikaciju između nastavnika i studenata na predmetu (el. poštu, forum i razgovor); izveštaje o aktivnostima studenta, analizu podataka, i niz drugih administrativnih poslova.

Budući da je utemeljen i na samostalnom ispunjavanju nastavnih obaveza, vanredni studij od studenta zahteva intenzivan samostalni rad u toku semestra, odgovoran pristup prema ispunjavanju predmetnih obaveza u datim rokovima i posvećenost predmetu studija.

Sa druge strane, ispunjavanje administrativnih obaveza na vanrednom studiju je prilagođeno studentu. Upisi u semestar i prijave predmeta i ispita mogu se vršiti bez dolaska na Teološku akademiju. Sve informacije o studiju i predmetne programe (knjige, skripte, nastavni material, snimljena pridavanja…) studenti mogu dobiti elektronskom poštom.

Upisi3t

  • Kandidati iz svih verskih zajednica mogu podneti

aplikaciju  za upis na Teološku akademiju.

  • Upisi na vanredno studiranje traju tokom cele godine

Akdreditacija – Afilijacija

Teološka akademija „Sveti Timotej“ je verska škola Anglikanske ortodoksne crkve u Srbiji i nema tradicionalni sistem akreditacije svojih programa. Teološka akademija  je namenjena za obrazovanje studenata koji će sticati pragmatična znanja i kompetencije za rad  u pomenutoj verskoj zajednici ili srodnim crkvenim zajednicama u svojstvu crkvenih službenika. Stečena diploma na kraju studija je prepoznata od strane Anglikanske ortodoksne crkvene svetske zajednice, Latimer Hall School of Divinity, Teološkog fakulteta “Sola Fide” iz Novog Sada, Protestantskog prosvjetnog društva iz Zagreba i Principal Faith Theological Seminary Gujranwala, Pakistan, koji daju svoju afilijaciju studijskim programima.

Studijske programe i upravu Akademije vidi OVDE

.

4t

Druga generacija 2018.

.

Kontakt:

Teološka akademija „Sveti Timotej“
Pavla Papa 5
21000 Novi Sad
R. Srbija
Mob. 061/627-49-04

theologyacademy@yahoo.com